سه دوره مهارتی و یک کارگاه تخصصی به‌صورت آزمایشی در روزهای جمعه به‌طور فشرده برگزار می‌شود.
حدود 3 ماه قبل

سه دوره مهارتی و یک کارگاه تخصصی در روز جمعه

سه دوره مهارتی و یک کارگاه تخصصی به‌صورت آزمایشی در روزهای جمعه به‌طور فشرده برگزار می‌شود.

مشاهده مطلب
ساعاتی پیش نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان پس از دو روز به کار خود پایان داد و حضور بیش از 250 بازدیدکننده در غرفه مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری و دبیرخانه کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات ثبت گردید.
حدود 3 ماه قبل

حضور دو روزه و ثبت بیش از 250 بازدیدکننده

ساعاتی پیش نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان پس از دو روز به کار خود پایان داد و حضور بیش از 250 بازدیدکننده در غرفه مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری و دبیرخانه کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات ثبت گردید.

مشاهده مطلب
لیست کارگاه های آموزشی مجتمع علم و فناوری در تیر ماه 97
حدود 10 ماه قبل

کارگاه های آموزشی مجتمع علم و فناوری در تیر ماه 97

لیست کارگاه های آموزشی مجتمع علم و فناوری در تیر ماه 97

مشاهده مطلب
حضور مسئولین شورای شهر و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در غرفه مجموعه آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
حدود 3 ماه قبل

اولین روز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان

حضور مسئولین شورای شهر و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در غرفه مجموعه آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری

مشاهده مطلب

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها
بهزاد سلیمانی نیسیانی

بهزاد سلیمانی نیسیانی

id2 عضو فعال زمان انقضا : 1402/09/14 قدرت پروفایل
%96
حامد صفرزاده

حامد صفرزاده

id1865 عضو فعال زمان انقضا : 1398/04/11 قدرت پروفایل
%75
محمد اخلاق پور

محمد اخلاق پور

id1680 عضو فعال زمان انقضا : 1402/03/18 قدرت پروفایل
%64
فرحناز تیموری

فرحناز تیموری

id1763 عضو فعال زمان انقضا : 1402/03/18 قدرت پروفایل
%50
مریم اسد

مریم اسد

id1823 عضو فعال زمان انقضا : 1402/03/30 قدرت پروفایل
%32
محمدرضا رضایی

محمدرضا رضایی

id1911 عضو فعال زمان انقضا : 1398/04/25 قدرت پروفایل
%28
افسانه سعادتی

افسانه سعادتی

id1755 عضو فعال زمان انقضا : 1402/05/15 قدرت پروفایل
%25
بتول

بتول

id3614 عضو فعال زمان انقضا : 1398/06/04 قدرت پروفایل
%23
سارا سکوت

سارا سکوت

id729 عضو فعال زمان انقضا : 1398/12/07 قدرت پروفایل
%21
محسن سلطانی آفارانی

محسن سلطانی آفارانی

id2112 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%17
محمد جواد وهاب شاکر

محمد جواد وهاب شاکر

id3111 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%17
عبداله زندیان

عبداله زندیان

id3335 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%17
محمدیار کیان پور

محمدیار کیان پور

id16404 عضو فعال زمان انقضا : 1399/01/29 قدرت پروفایل
%7
سمیرا محمدیاری

سمیرا محمدیاری

id16398 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%10
رقیه خیامی

رقیه خیامی

id16396 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%14
زهرا اسدیان

زهرا اسدیان

id16382 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%10
تورج لیمایی نژاد

تورج لیمایی نژاد

id16377 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%10
شقایق شهنی

شقایق شهنی

id16349 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%10
مرجان لران اصفهانی

مرجان لران اصفهانی

id16346 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%7
اسماعیل محمدی

اسماعیل محمدی

id16345 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%7
نسیبه فقیان

نسیبه فقیان

id16344 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%7
مظفر خدایاری

مظفر خدایاری

id16339 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%10
ریحانه سادات رحمانی

ریحانه سادات رحمانی

id16336 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%10
ریحانه سادات رحمانی

ریحانه سادات رحمانی

id16335 عضو فعال زمان انقضا : 1398/07/25 قدرت پروفایل
%14
بهزاد سلیمانی نیسیانی

بهزاد سلیمانی نیسیانی

id2 عضو فعال زمان انقضا : 1402/09/14 قدرت پروفایل
%96
گلنار بنی نازی

گلنار بنی نازی

id3407 عضو فعال زمان انقضا : 1398/11/05 قدرت پروفایل
%17
حوریا هوشیار

حوریا هوشیار

id3413 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%17
Armin Rahimi tehran

Armin Rahimi tehran

id3427 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%17
سجاد احمدی زاده

سجاد احمدی زاده

id3428 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%10
حمید جوادیان سرچشمه

حمید جوادیان سرچشمه

id3434 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%17
ستاره بابایی

ستاره بابایی

id3435 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%10
حمید صفری

حمید صفری

id3437 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%10
مطهره پدرام

مطهره پدرام

id3442 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%10
امیر سلیمانی نژاد

امیر سلیمانی نژاد

id3445 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%10
شاهین عزیزی

شاهین عزیزی

id3451 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%7
مینا صالحی

مینا صالحی

id3461 عضو فعال زمان انقضا : 1398/05/03 قدرت پروفایل
%10
بالا